Guide til solceller – sådan vælger du det bedste solcelleanlæg

Du har givetvis allerede kendskab til et begreb som solceller – måske fra solcellelamperne derhjemme i baghaven. Eller fra dengang i skoletiden, hvor du på finurlig vis sad og håbede på, at der var nok strøm på din solcelle-lommeregner, når du havde brug for hjælp til de store regnestykker.

Solceller handler kort og godt om at omdanne sollys til elektricitet. 

I dag taler solceller og solcelleanlæg ind i debatten om den grønne omstilling, hvor der er et kontinuerligt behov for at udvikle nye løsninger indenfor vedvarende energikilder – og de skal gerne være både miljøvenlige, billige og effektive.

Solcelleanlæg har vist sig at være alle tre dele – derfor er det også et attraktivt valg for forbrugerne, at kunne hente deres egen strøm fra solcellerne på taget. Spørgsmålet er så blot, hvordan du vælger det bedste solcelleanlæg.

Her kan det være en rigtig god idé at have et indblik i, hvordan solceller rent faktisk virker. Det vil give dig en større forståelse for, hvordan solcelleanlægget bliver mest effektivt – og hvordan det kommer til at passe ind i dine fremtidige planer.  

Vores guide besvarer de vigtigste spørgsmål om solceller, så du kan blive klædt på til den grønne omstilling.

Hvordan fungerer solceller?

Selvom du måske allerede kender til et begreb som solceller, ved du ikke nødvendigvis, hvordan de rent praktisk producerer strøm fra solen.

Lad os først aflive en skrøne: Hvis solen ikke skinner, kan solceller ikke danne strøm.

Det er på ingen måde korrekt – solceller gør nemlig slet ikke brug af opvarmning fra solens stråler, men skaber derimod strøm via den fotoelektriske effekt, hvor strålingsenergien (sollyset) omsættes direkte til elektricitet.

Så du behøver ikke være nervøs for, om solcellerne fungerer på en overskyet dag. Det gør de – men effektiviteten vil selvfølgelig blive påvirket, jo mindre lys der bliver absorberet af solcelleanlægget.

Du skal også være OBS på, at solcelleanlæg og solfangeranlæg (solvarmeanlæg) ikke er det samme; mens solcelleanlæg producerer elektricitet, omdanner solfangerne solenergien til varme.

Lad os nu kigge lidt nærmere på, hvordan solceller fungerer sådan rent praktisk.

Solcelleanlægget bliver monteret i moduler – disse moduler indeholder hver især et bestemt antal solceller og bliver typisk monteret direkte på din tagkonstruktion. Antallet af moduler afhænger helt og holdent af, hvor stort et el-forbrug du ønsker at dække med dine solceller.

Jo større forbrug, desto flere moduler skal der til.

Hvordan virker en solcelle?

Nu bliver det en smule teknisk.

Selve solcellerne er opbygget af siliciumplader, og der bliver skabt et permanent elektrisk felt ved, at to andre grundstoffer – fosfor og bor – bliver tilføjet lige op ad siliciumpladerne. Til at begynde med bevæger de frie elektroner (negativt ladede) i solcellen sig i én bestemt retning.

Det ændrer sig, når sollyset rammer ind på solcellen, og der opstår en såkaldt elektromagnetisk stråling. Nu bliver elektronerne boostet med energi og ”slået løs” via lyspartiklerne og kan opsamles på fronten via et elektrisk ledende gitter, der fungerer som en negativ pol.

Det indebærer imidlertid også, at der opstår et spændingsfelt mellem solcellens front og bagside via det elektriske kredsløb.   

Resultatet bliver, at der dannes jævnstrøm, som efterfølgende bliver konverteret via en vekselretter (eller netinverter om du vil) til vekselstrøm. Denne kan du benytte til dine forskellige elektroniske enheder.

Vær OBS på, at der findes forskellige former for solcelleanlæg – der tales om on-grid og off-grid systemer.

Det gængse er, at anlægget er tilsluttet elnettet, hvor overskudsstrømmen netop føres tilbage til elnettet. Du kan dog også finde de såkaldte off-grid anlæg, der netop ikke er tilsluttet elnettet. 

Her tilknyttes der en batteribank, så strømmen kan lagres og anvendes 24/7 – i stedet for kun på de faste tidspunkter, hvor der produceres strøm. Er du interesseret i batterifunktionen, kan du med fordel se Bolius’ video, hvor forbrugeren Gert fortæller om, hvordan et solcelleanlæg med batteri virker i hverdagen.

Synes du, at al den videnskab virker en smule langhåret? Så kan du blot holde dig til den helt simple forklaring: Solceller hjælper med at omdanne sollyset til elektricitet. 

Solceller effektivitet – hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Det vil som oftest kunne betale sig at implementere et solcelleanlæg på den private matrikel, men du bør gøre dig flere forskellige overvejelser, inden du træffer det endelige valg. Både rent praktisk og økonomisk.

Det bedste tip er, at du på et relativt tidligt tidspunkt trækker fagfolk ind i processen, der kan hjælpe dig med at vurdere, hvor stort et solcelleanlæg du har behov for – og om det overhovedet er det rigtige valg i dit tilfælde.

Balancegangen er også at vælge en løsning, der giver dig den mængde strøm, du har behov for – så du eventuelt undgår at skulle sælge overskudsstrømmen tilbage til elnettet for en langt lavere pris, end hvad du har købt den til i første omgang. Du skal her opveje prisen på kWh.

Du kan vælge mellem flere typer solcelleanlæg herunder monokrystallinske solceller, polykrystallinske solceller og tyndfilmssolceller.

Selvom teknologien hele tiden udvikler sig, er de monokrystallinske solceller på nuværende tidspunkt de mest effektive. Det er til gengæld også den dyreste løsning.

Har du lyst til at læse mere om, hvordan de forskellige solceller er opbygget, har Bolius udarbejdet et længere indlæg om, hvordan du vælger de helt rigtige solceller, og hvilke fordele og ulemper du får med henholdsvis valget af monokrystallinske, polykrystallinske og tyndfilmssolceller.

Som udgangspunkt har de mest moderne solcelleanlæg en effektivitetsgrad på op mod 20% – det vil sige, at de formår at omsætte omtrent 20% af solenergien til elektricitet. Det vil være et gavnligt tilskud, hvis du allerede har en elbåret varmekilde.

Solcelleanlæg kræver ligeledes et vist omfang arealmæssigt. Et solcelleanlæg til et enfamiliehus kan sagtens fylde i omegnen af 15-40 m2. Et godt pejlemærke er, at solcelleanlægget skulle kunne levere omkring 33-50% af dit samlede forbrug.

Du skal således også have en tagkonstruktion, der rent praktisk kan bære de forskellige solcellemoduler. Trods de mange forskelligartede designs og montageløsninger inden for solcelleanlæg kan det sagtens være, at dit tag slet og ret ikke er stærkt nok.

Det afhænger meget af det givne materiale og selve konstruktionen.

Du skal også tænke på, om det er økonomisk ansvarligt at montere solceller, hvis du alligevel planlægger at udskifte taget inden for en kortere årrække. Du skal her også vide, om solcellerne kan placeres med den rette hældning og i den bedst egnede retning på taget. Eksperterne fraråder en nordvendt retning, mens den sydvendte retning er et af de mest populære valg.

Effektivitetsgraden afhænger også i høj grad af de omgivende forhold. Her skal du tage et kritisk blik på, om du kan få placeret solcellerne, så der ikke bliver skygget for dem. Det kan være alt fra bevoksningen til bygninger, du skal være OBS på.

Har du f.eks. undersøgt, om lokalplanen siger noget om kommende byggerier, der kan spolere lyset til dine solceller? Du bør også have fokus på, om solcellerne eventuelt kommer til at blænde ovre ved naboen.

Det er flere af disse faktorer, der kan være sværere at tage stilling til på egen hånd. Så sørg for, at du indhenter den fornødne hjælp.    

Hvad koster solceller – kan et solcelleanlæg hurtigt tjene sig ind?

Solcelleanlæg er overordnet set kendt for at have en forholdsvis fornuftig og lav tilbagebetalingsperiode.

Forbrugerrådet Tænk har fremlagt flere forskellige beregninger, og en tilbagebetalingsperiode på omkring 10 år er det mest realistiske bud

Længden af tilbagebetalingsperioder varierer naturligvis, alt efter hvor meget du ender med at betale samlet for monteringen af dine solceller samt de efterfølgende afgifter. Solceller priser kan løbe fra omkring 50.000-60.000 og op mod flere hundrede tusinder, baseret på hvor stort et solcelleanlæg du har behov for, og hvilken type solceller/solcelle du har valgt. Vil du gerne have mere konkrete priser på solceller, kan du læse mere om emnet her på siden

Du kan også både vælge integrerede og ikke-integrerede solcelleløsninger – nogle solceller lægges direkte på taget, mens andre bliver integreret i selve tagpladerne.

Der kan også være behov for ekstra installationer, bl.a. i forhold til tagkonstruktionen, ligesom du kan gå efter specialløsninger.

Der er ingen, der partout siger, at solcellerne skal placeres på taget. Der er også mulighed for at vælge mere fritstående løsninger, ligesom solcellerne kan indbygges som glasafskærmninger og glasfacader.

Så prisen vil være meget individuelt betinget fra købstilfælde til købstilfælde.

Solcelleanlæg er ej heller altid omfattet af de samme attraktive tilskudsordninger som tidligere. Du skal bl.a. have øje for, hvad du f.eks. får betalt for dén overskudsstrøm, der bliver solgt tilbage til elnettet. Samtidig er det værd at skele til, hvordan det står til med elpriserne.

I tider med ekstra høje elpriser vil det være særligt smart at kunne producere sin egen strøm.

At tage et lån til solceller er en investering, der kan give flere former for gevinst.

Først og fremmest, ved at installere solceller, kan du reducere din afhængighed af elnettet og dermed nedbringe dine månedlige elregninger. Den energi, solcellerne producerer, kan direkte bruges i din bolig, hvilket betyder, at du køber mindre strøm fra dit lokale elselskab.

Desuden er der i mange lande incitamenter til grøn energi, såsom skattefradrag, rabatter eller støtteprogrammer, der kan gøre det endnu mere økonomisk attraktivt at installere solceller. Så er økonomien ikke helt til et solceller, kan det måske betale sig med et lån på sigt. Tjek dine muligheder for finansiering af solcelleanlæg her:

Hos Forbrugerrådet Tænk bliver følgende gode råd fremhævet i deres gennemgang af tilbagebetalingstiden på solcelleanlæg:

 • Investér i et solcelleanlæg, hvis du har et højt elforbrug.
 • Sørg for at udnytte solcelleanlægget fuldt ud – læg elforbruget midt på dagen, hvor der bliver produceret mest strøm (brug f.eks. timerfunktionen/udskudt start på vaskemaskinen og lignende).
 • Indhent rådgivning til, hvordan fremtiden kommer til at se ud for elpriserne.

Derfor bør du vælge et solcelleanlæg

Som allerede nævnt vil et solcelleanlæg være et attraktivt valg for rigtig mange forbrugere, da det er en miljøvenlig løsning til dig, der gerne vil producere din egen strøm via en relativt simpel løsning. Som med alle andre løsninger er det imidlertid også et valg, der både kommer med fordele og ulemper.

Vi har her udarbejdet en mini-tjekliste over fordele og ulemper.

Listen er sikkert ikke grundig nok til, at du kan træffe det endelige valg her og nu. Men det giver dig et godt fingerpeg om, hvad du skal være særligt opmærksom på i den kommende beslutningsfase. Listen hjælper dig også med at få stillet de rigtige spørgsmål.

Fordelene ved et solcelleanlæg:

 • Du bør vælge et solcelleanlæg, hvis du gerne vil bakke op om den grønne omstilling.
 • Et solcelleanlæg har ikke bevægelige dele og bliver beskrevet som uhyre driftssikkert.
 • Solcelleanlægget egner sig til mange forskellige boliger, og de mange designs kan tilpasses arkitekturen.
 • Solceller larmer ikke.
 • Når først solcellerne er installeret, er det relativt nemt at vedligeholde anlægget – regnen klarer den primære rengøring.

Ulemperne ved et solcelleanlæg:

 • Et solcelleanlæg er som regel en større udskrivning og kræver således også flere økonomiske overvejelser mht. tilbagebetaling.
 • Solcelleanlæg skal installeres af professionelle montører.
 • Solcelleanlæg fås efterhånden i mange forskelligartede designs – men er ikke altid den pæneste løsning rent æstetisk. Det gælder her om at tage et designvalg, der passer til hjemmets udtryk.
 • Et solcelleanlæg indebærer en større belastning for taget (hvis det er her, du vælger at montere det). Undersøg på forhånd, om taget kan holde til solcellemodulerne. Få en fagmand til at hjælpe dig med undersøgelserne.
 • Du får som regel en god udnyttelse af dine solceller, men det kræver også optimale betingelser – bl.a. mht. placering og retning. Skygge og beplantning kan have en indvirkning i, hvor stor gavn du får af anlægget.
 • Solceller kan være noget afhængige af vejrforholdene. Meget høje temperaturer kan f.eks. nedsætte effektiviteten, mens solcelleanlægget omvendt leverer mindre strøm i vintermånederne grundet det manglende lys.

FAQ

Hvordan fungerer solceller?

Solceller producerer strøm ved at gøre brug af lyset fra solen. Det adskiller sig fra solfangere, der omdanner solenergi til varme.

Hvordan virker en solcelle?

Solcellemodulerne består af solceller, der hver især danner et elektrisk felt. Ved en elektromagnetisk stråling (via sollyset) frigives der elektroner, som er med til at skabe en elektrisk spænding i form af jævnstrøm. Denne jævnstrøm bliver efterfølgende konverteret til vekselstrøm via solcelleanlægget.

Hvad koster solceller?

Der kan være vidt forskellige priser på solcelleanlæg, alt efter hvor stort et solcelleanlæg du har behov for, og hvilken type solceller du har valgt. Der kan også være behov for ekstra installationer, bl.a. i forhold til tagkonstruktionen, ligesom du kan gå efter specialløsninger. Så prisen vil ofte være individuelt betinget.

Hvor effektive er solceller?

Som udgangspunkt har de mest moderne solcelleanlæg en effektivitetsgrad på op mod 20% – det vil sige, at de evner at omsætte omtrent 20% af solenergien til elektricitet. Det vil være et gavnligt tilskud, hvis du allerede har en elbåret varmekilde.